O nás

Nezisková organizácia Cesta a Život vznikla vo februári 2012 v Prešove za účelom poskytovania sociálnych, vzdelávacích, poradenských a podporných služieb pre rôzne skupiny klientov, ale aj pre vzdelávanie a podporu odborníkov pracujúcich na rôznych úrovniach a v rôznych organizáciách a inštitúciách. Nezisková organizácia spolupracuje s mnohými odborníkmi z oblasti sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, psychológie, andragogiky, práva či teológie. Jej hlavným poslaním je pomoc osamelým a opusteným formou poradenstva, vzdelávania a sprevádzania a tiež formovať nové sociálne prostredie prostredníctvom supervízie a poradenstva pre všetky skupiny pracovníkov v sociálnych a zdravotných službách.

Kontakt