2015

SEMINÁRE – WORKSHOPY – ŠKOLENIA

14. a 18.05.2015 – STAROSTLIVOSŤ NA KONCI ŽIVOTA

03.09.2015, 17.09.2015, 29.09.2015 – TRÉNING PAMÄTI PRE PRACOVNÍKOV SOC. SLUŽIEB