2018

SEMINÁRE – WORKSHOPY – ŠKOLENIA

24. a 25. 01.2018 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

15.03.2018 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

26.04.2018 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

19.06.2018 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

10 dielny cyklus prednášok pre osamelých v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom pod názvom:

„Nie si sám“, ktorý bol podporený grantom mesta Prešov.