2019

SEMINÁRE – WORKSHOPY – ŠKOLENIA

10 dielny cyklus prednášok pre osamelých v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom pod názvom: „S nádejou v srdci“, ktorý bol podporený grantom mesta Prešov.

Na pôde organizácie Cesta a život n.o. Prešov vznikla v januári 2019 svojpomocná skupina Recovery (Zotavenie). Komunitou vytvárané následné služby, ktorých úlohou je napĺňať sociálne a spoločenské potreby ľudí s problémami duševného zdravia.

Projekt nášho Centra, zapojenie rodinného peer konzultanta do služieb duševného zdravia.