CESTA MÔJHO ZOTAVENIA, VÝSTAVA V PREŠOVE

Výstava, ktorú organizovalo o.z. ODOS v spolupráci s RECOVERY Prešov, sa uskutočnila v priestore Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava, v pobočke SLNIEČKO v čase od 29.3. do 14.4.2023.
Vernisáž uskutočnenú 29.3. 2023 sme spojili s besedou o duševnom zdraví, projekt SPOLUTVORBA
organizovanej Ligou za duševné zdravie.
Na otvorení bolo 33 ľudí, polovica z Prešova, druhá polovica z okolia.
z ODOS Vranov 3
Liga za duševné zdravie 1
Recovery 9
Priatelia a rodina Recovery 7
Cudzí 13
Počas trvania výstavy ju navštívili 2 stredné školy a iní, 92 detí + 38 dospelých.
Celkovo si výstavu pozrelo 163 ľudí.

Výstava s diskusiou sa konali v novozrekonštruovanom podkrovnom priestore detskej knižnice Slniečko, kde bola príjemná a bezpečná atmosféra. Sedeli sme v kruhu, v prostriedku sa hrali deti a aj ich prítomnosť vytvorila takmer rodinné prostredie. Debata bola úprimná a bezprostredná, dopĺňaná osobnými svedectvami.
Účastníci ju hodnotili aj takto:

  • Zapamätali sme si príbehy, ktoré sú za obrázkami, sú inšpirujúce
  • Nezáleží na výtvarnej úrovni /aj keď tá bola tiež mimoriadne vysoká u niektorých/,
    ale na výpovedi , „Krása je relatívny pojem“
  • Úžasné, skvelé, zaujímavé, podnetné…
  • Pohodové prostredie, vzájomné počúvanie, vďaka za vnímanie potrieb ľudí, za úctu, citlivosť a vnímanie dôstojnosti každého človeka
  • Atmosféra „ma úplne dostala“, kontrast k uponáhľanému chaosu sveta,
    spomalenie, sprítomnenie.

Vymenili sme si množstvo úsmevov, objatí, porozumenia a podnetov, ktoré pomáhajú k destigmatizácii, prijatiu a zotavovaniu človeka s duševnými problémami a dúfame, že ovplyvnia aj pripravovanú reformu zdravotníctva v oblasti duševného zdravia.

V Prešove 18 .4 2023 Zuzana Medvecká