2020

SEMINÁRE – WORKSHOPY – ŠKOLENIA

16.1.2020 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

23.01.2020 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

30.01.2020 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

04.02.2020 – POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ

ADOS Kvalita života, FMK, n.o.

24.02:2020 – MOBILNÝ HOSPIC

ADOS Kvalita života, FMK, n.o.