2017

SEMINÁRE – WORKSHOPY – ŠKOLENIA

03.-19.04.2017 – KURZ PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

ADOS Kvalita života, FMK, n.o.

30.03.2017 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

06.04.2017 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

25.04.2017 – TVORBA A REALIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV