Sprevádzanie

PEER SPREVÁDZANIE – naša forma psychosociálnej rehabilitácie

V rámci skupiny a komunity poskytujeme službu sprevádzania rodinným peer konzultantom. Peer konzultant je pracovník priamej podpory, ktorý má značné skúsenosti s duševnou núdzou a túto svoju vlastnú skúsenosť využíva k podpore a prinavrátení nádeje ostatným s podobnými ťažkosťami s cieľom uľahčiť ich zotavenie. Rodinný peer kozultant predstavuje nový prvok pracovníka sociálnych služieb v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku (odborne bol pre túto prácu vyškolený v Centre vzdelávania Fokus Praha, z.ú.). Pracuje na pôde organizácie, v teréne, v prirodzenom prostredí klienta, v domácnosti, počas hospitalizácie v nemocnici a pod. Klienta kvôli jeho psychickej limitácii sprevádza v preňho náročných a stresujúcich situáciách (napr. návšteva psychiatrickej ambulancie, lekára, poradne, úradu, obchodu atď.). Poskytuje mu svoj čas, podporu a kontakt s inými ľuďmi, aby mohol aj naďalej žiť vo svojom prirodzenom prostredí, v rodine, komunite, škole, na pracovisku v úzkom kontakte s najbližším okolím. Zdieľa a diskutuje s klientom a jeho rodinou spoločné skúsenosti, zapája a premosťuje podpornú sieť – rodinu, priateľov a profesionálov. Rodina je sprevádzajúcou službou vedená tak, aby sa sama stala kompetentnou, znalou a schopnou pomáhať. Prínosom peer podpory pre užívateľov je zníženie sociálnej izolácie, zlepšenie kvality života, zvýšenie nezávislosti a dôvera.

Existuje nádej a sú vzťahy, v ktorých je nádej.