Recovery Prešov

Participačný prístup zameraný na pomoc ľuďom s problémami duševného zdravia

Zotavenie z psychiatrickej diagnózy predstavuje hlboký proces, ktorý pozitívne mení nielen osobnosť človeka, ale aj jeho sociálny a spoločenský život. Je o hľadaní identity mimo choroby, keď sa človek učí žiť spokojne so symptómami alebo bez nich. Klinické zotavenie je o odstránení symptómov. Osobné zotavenie je osobným príbehom a cestou za dôstojným a zmysluplným životom. Zotavenie nie je o hľadaní zázračného lieku alebo o návrate k tomu, čo bolo pred tým. Ide o aktívnu snahu konkrétneho človeka a dobrú podporu zo strany komunity.

O hľadaní šťastnejšieho, zdravšieho a udržateľnejšieho života, ktorý je plný nádeje do budúcna.

,,Stretnutie je základom všetkého, čo robíme“.