Motivačné knihy

Tieto knihy napísali ľudia, ktorí chápu a pomáhajú. Profesionáli, ktorí sa tak stali našimi spojencami.

Štefan Karlík

MUDr. Jan Stuchlík – Asertívni komunitní léčba & case management

Lekári plánujú viac starostlivosti, zatiaľ čo sociálni pracovníci usilujú o zníženie závislosti jednotlivca na systéme. Case management sa objavuje ako odpoveď na tento problém.

Pavel Nepustil, Ph.D. – Bez podmínek

Pavel je psychológ, supervízor a školiteľ so zameraním na závislosti, užívanie drog a zotavenie. Vedie výjazdový tím Zotavenie Brno. V ČR rozvíja kolaboratívne, dialogické a participatívne prístupy. Otvorený dialóg, case management, zapojenie peer konzultantov do multidisciplinárnych tímov, recovery koučing, rovesnícka podpora.

Jaakko Seikkula, Tom Arnkil – Otevřené dialogy

Dialóg ako odozva na to, čo prežívame. Dialóg je niečo, čo je bytostne dôležité pre človeka. Je to to, čo sa často nedostáva ľuďom alebo rodinám, ktoré sú v kríze.

Lorenzo Toresini, Roberto Mezzina – Za zdmi

Historický dokument z konferencie v talianskom Merane s názvom Deinštitucionalizácia ako terapeutická prax, najpokrokovejšia európska skúsenosť.

Mark Ragins, M.D. – Cesta k zotavení

Celosvetovo zavádzaný model starostlivosti o duševné zdravie založený na koncepte zotavenia. Zotavenie má štyri fázy. Nádej, splnomocnenie, prevzatie zodpovednosti a nájdenie zmysluplnej životnej roly.

Dirk der Hollander, Jean Pierre Wilken – Podpora zotavení a začlenení, metodika CARe

Metóda je postavená na princípe zotavenia. Kniha predstavuje nie len teoretické východiská, vízie, ale aj praktickú metodiku i nástroje k tomu, aby osoba s duševnými ťažkosťami dostala účinnú podporu v akejkoľvek fáze jej zotavovania.

Jindřich Jašík – Cesta ze schizofrénie

Kniha je osobnou výpoveďou človeka, ktorý si prešiel peklom duševného utrpenia a napriek tomu nestratil nádej na zotavenie. Sú to veľmi cenné skúsenosti ktoré sa môžu stať kompasom…

Jiří Pasz, Adéla Plechatá – Normální šílenství

O duševnom zdraví sa hovorí buď šeptom, alebo za zatvorenými dverami. Psychické problémy stále zaváňajú blázincom. Kniha chce túto situáciu zmeniť.