Služby Recovery

„Cestu vytvárame chôdzou po nevyšľapaných miestach“ – Štefan Karlík

Podporujeme plnohodnotný život ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením.

Poskytujeme priestor, ktorý umožňuje stretnúť sa s ľuďmi ako celkom, cez ktorý sa dá lepšie pochopiť naša zraniteľnosť.

Chceme naďalej pokračovať a rozvíjať spoluprácu s tými, ktorí sa nazývajú klienti, ich rodiny, podporná sieť a profesionáli.

Prostredníctvom každodennej praxe, ktorá kombinuje znalosti bežného života, prežité skúsenosti, odborné znalosti a výmennú sieť hľadáme hodnoty ľudského života napriek psychiatrickej diagnóze.

Náš príbeh je o vnútornom boji, duševnej sile, zrení a podpore.