Služby Recovery

„Cestu vytvárame chôdzou po nevyšľapaných miestach“ – Štefan Karlík

Podporujeme plnohodnotný život ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením.

Poskytujeme priestor, ktorý umožňuje stretnúť sa s ľuďmi ako celkom, cez ktorý sa dá lepšie pochopiť naša zraniteľnosť.

Chceme naďalej pokračovať a rozvíjať spoluprácu s tými, ktorí sa nazývajú klienti, ich rodiny, podporná sieť a profesionáli.

Prostredníctvom každodennej praxe, ktorá kombinuje znalosti bežného života, prežité skúsenosti, odborné znalosti a výmennú sieť hľadáme hodnoty ľudského života napriek psychiatrickej diagnóze.

Náš príbeh je o duševnej zraniteľnosti, traume, ľudskosti, vnútornej sile a odolnosti.

Nemôžeme si vybrať svoje gény, nemôžeme si vybrať svoje detstvo, nemôžeme ovplyvniť veľa z toho, čo sa nám deje v našich životoch, nemôžeme zmeniť svoju osobnú históriu. A predsa stále si môžeme vybrať, ako na to reagovať.