Škola zotavenia

ŠKOLA ZOTAVENIA – náš spôsob odstraňovania stigmy, predsudkov, stereotypov a mýtov

Hlavným úmyslom školy zotavenia je vzdelávanie našich užívateľov v oblasti duševného zdravia. Návrat k štúdijným schopnostiam, získavanie znalostí ako čeliť výzvam a problémom na ceste zotavenia. Našou úlohou je poskytovať ľuďom s duševnou poruchou vzdelávacie programy šité na mieru. Školu zotavenia chceme postaviť na poznaní, že každý môžeme prispieť svojimi schopnosťami a darmi. Aktivity v škole zotavenia budeme organizovať a otvárať podľa požiadaviek ľudí, ktorí k nám do centra prídu. Prednášky, tvorivé workshopy, besedy, diskusie, odovzdávanie skúseností a talentov. Chceme aby do centra nechodili len ľudia, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou, ale aj zdraví ľudia, ktorí tu dostanú možnosť meniť svoj pohľad a prístup k ľuďom s diagnózou.

Náš zámer je poskytnúť užívateľom služieb potrebné informácie o liečbe a živote, o riešení rozličných záťažových situácií, ktoré so sebou duševná tieseň prináša, z pohľadu toho, kto sám tým všetkým prešiel a vie, čo sa môže stať a aké riešenia a postoje sú najschodnejšie a životu a rehabilitácii najprínosnejšie.

Vstup do služby: pre osoby s duševnými problémami, pre ich rodinu a blízkych.

Bezplatnosť: zapojenie do služby je bezplatné.

Sídlo služby: Prešov – mesto

Spádová oblasť: Prešov

Kontaktné informácie:

Adresa: Plzenská 2, 08001 Prešov

Telefón: 0949853683, 0902418148

E-mail: cestaazivot@gmail.com

Ak v sebe niečo nájdete alebo si uvedomíte, že tu existuje cesta ktorá vám dáva nádej, služba ktorá popisuje vaše potreby, potom sa ozvite.