Svojpomocná skupina Recovery (Zotavenie)

SVOJPOMOCNÁ SKUPINA RECOVERY (ZOTAVENIE) – náš návrat ku komunite

Komu je skupina určená: Ľuďom s nálepkou duševného ochorenia a ich blízkym, rodičom, partnerom, priateľom a komukoľvek, kto sa chce stať súčasťou spoločenstva ľudí, ktorí prestávajú veriť, že sú iba chorí a zlomení ľudia. Zoskupenie ľudí vo vzájomnom dialógu, v ktorom sú klienti a rodiny schopní získať viac vlády nad svojim životom skrze diskutované problémy. Ide nám o stretnutia s ľuďmi v aktívnom akte, ktorí zahŕňa počúvanie a odozvu. O úsilie zjednotiť životnú skúsenosť a profesionálny prístup. Stretnutia viacerých svetov a vzájomného pochopenia s využitím emócií, spontánnosti, bezprostrednosti a neskrývanosti.                                                                                 

 Skupina Recovery je miesto, kde sa učíš mať právo na svoje pocity, na „normálnosť“, kde môžeš preskúmať svoju úlohu v živote a získať vieru, že z duševnej poruchy sa ľudia môžu zotaviť.

Miesto stretnutí: Cesta a Život n.o., Plzenská 2, Prešov

Termíny stretnutí: Každý týždeň vždy v stredu v čase od 16:00 -19:00hod., stretnutia sú vedené rodinným peer konzultantom.